"Алтерко" стартира процес по листване на борсата във Франкфурт

Излизането на чуждестранна борса е сред приоритетите на компанията през 2021 г.

"Алтерко" стартира процес по листване на борсата във Франкфурт

Снимка: Alex Kraus/Bloomberg

(A4L / A4L)
Коментари